fashionartmusic

เครื่องแต่งกายโขนที่แสดงเป็นฤๅษี

การแสดงโขน ถือว่าเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมของชาวไทยมานาน โดยในอดีตนั้นจะมีเพียงกษัตริย์ รวมไปจนถึงเจ้านายผู้มีศักดิ์สูงส่งเท่านั้นที่จะสามารถชมการแสดงโขนได้ แต่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนในระดับใดก็สามารถที่จะดูการแสดงโขนได้ ซึ่งหลายครั้งที่เราชมการแสดงโขนนอกจากความสนุกสถานของตัวละคร ความสนุกสนานของเนื้อเรื่องแล้ว สิ่งที่สะดุดตาของใครหลายๆ คน ก็คือเครื่องแต่งกายนั่นเอง เครื่องแต่งกายของโขนนั้นมีความสำคัญมาก เพราะไม่ใช่ว่าอยู่ๆ นักแสดงจะสวมชุดอะไรออกไปแสดงก็ได้ เครื่องแต่งกายคือ ส่วนสำคัญมากที่จะทำให้เราเห็นว่าผู้แสดงที่แต่งตัวแบบนี้นั้นคือผู้ที่แสดงโขน โดยสัญลักษณ์ที่เราสามารถจะสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือหัวโขนนั่นเอง การแต่งตัวละครหลักของการแสดงโขนนั้นมีอยู่ 4 ตัวหลัก คือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิงและตัวเบ็ดเตล็ด ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีเครื่องแต่งกายที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบทบาท ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงการแต่งกายของฤๅษีกัน ซึ่งฤๅษีนั่นจัดอยู่ในกลุ่มของตัวเบ็ดเตล็ด โดยตัวเบ็ดเตล็ดนั้นจะไม่ได้มีเครื่องแต่งกายที่มากมาย อย่างเช่นตัวหลักอย่างตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ที่มีเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเป็นแบบแผน แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเบ็ดเตล็ดจะต้องยึดเป็นหลักก็คือหัวโขนนั่นเอง โดยหัวโขนของฤๅษีก็จะเป็นหัวซึ่งเป็นหมวกฤๅษี ที่เราเห็นกันทั่วไปในการแสดงโขน ในส่วนของชุดก็จะเป็นชุดฤๅษี ซึ่งเป็นลายเสือ อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆ ในส่วนของหัวโขน ที่เป็นหน้าฤๅษีมีความแตกต่างกันออกไปในหลากหลาบรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความต่างของสี บางครั้งจะมีหน้าสีทอง บางเป็นสีลิ้นจี่แดง สีม่วง สีกลีบบัว สีเนื้อ สีจันทร์ เป็นต้น นอกจากสีแล้วก็จะมีส่วนของจอนหู…

มาทำความรู้จักกับตัวพระในนาฏศิลป์โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ของไทยที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มาของคำว่าโขนนั้นมาจากใดไม่ทราบแน่ชัด แต่ที่เป็นหลักฐานปรากฏให้เห็นเป็นตัวหนังสือก็คืออยู่ในวรรณกรรมเรื่องลิลิตพระลอ ตอนหนึ่งว่า “ขยายโรงโขนโรงรำ ทำระทาราวเทียน” อีกทั้งมีบันทึกอยู่ในหนังสือของต่างประเทศโดยบรรยายถึงโขนว่า เป็นศิลปะที่งดงามของไทยตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแสดงโขนนั้นมีการประยุกต์มาจากละครใน โดยเปลี่ยนแปลงที่ทำนองเพลง ท่ารำ และตัวแสดงที่มีเพิ่มขึ้น เรียกได้ว่าโขนเป็นการนำเอาศาสตร์และศิลป์จากศิลปะหลายแขนงมารวมกัน เช่น นำการแต่งตัวบางอย่างมาจากชักนาคดึกดำบรรพ์ ท่ารำในการต่อสู้ ตลอดจนท่าไหว้ครูมาจากกระบี่กระบอง เป็นต้น การแสดงโขนนั้นผู้แสดงจะมีหัวโขนมีลักษณะตามตัวที่ตนเล่นสวมครอบคลุมจากหัวจนถึงคอ บริเวณดวงตาจะเจาะรูไว้เพื่อให้มองเห็น แล้วแสดงการร่ายรำตามบทบาทที่ตนได้รับ โดยตัวละครในโขนนั้นจะมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ พระ นาง ยักษ์ และตัวลิง ซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับตัวพระในโขนกันว่ามีบทบาท เสื้อผ้าการแต่งกายอย่างไรบ้าง                           ตัวพระ เป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ทั้งหญิงชาย รวมไปถึงเหล่าเทพเทวา เช่น พระอิศวร…