Local-culture-in-4-regions-news-site

แนะนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ภาค

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรามีด้วยกัน 4 ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ซึ่งแต่ละภาคแต่ละจังหวัดล้วนมีหลายสิ่งอย่างแตกต่างกัน ตั้งแต่ลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ทรัพยากร ไปจนถึงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หนึ่งในนั้นคือ “วัฒนธรรม” ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกๆ คนไปทัวร์วัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ภาคให้ทั่วทุกซอกมุม ว่าแต่ภาคไหนจะมีวัฒนธรรมอะไรบ้าง รีบตามมาเลย วัฒนธรรมภาคเหนือ ประเพณีลอยโคม “ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ แหมบ่ เต้าใด ก่จะเป็นสาวแล้ว” ร้องเพลงเกริ่นให่ขนาดนี้ แน่นอนว่าจังหวัดแรกที่เราจะพาไปชมวัฒนธรรมภาคเหนือ ก็คือ จังหวัดเชียงใหม่ กับประเพณีลอยโคม ซึ่งมีความเชื่อว่าจะเป็นการปล่อยทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่างๆ ในตัวเราให้หลุดพ้นไปตามโคมลอย โดยตัวโคมลอยจะทำด้วยกระดาษสาติดยาวไปบนโครงไม้ไผ่และจุดไฟตรงตะเกียงใช้ความร้อนพาโคมให้ลอยขึ้น ประเพณีตานตุง ประเพณีตานตุงหรือธง เป็นการทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ซึ่งล่วงลับไปจากเราแล้ว หรือเพื่อเป็นปัจจัยให้ตนเองมีบุญกุศลต่อยาวไปถึงชาติหน้า เชื่อว่าเมื่อตายจะได้เกาะยึดชายตุงหรือธงขึ้นสวรรค์ รอดพ้นจากขุมนรกอันร้อนรนไป มักทำกันวันสุดท้ายของช่วงประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงสาย เป็นความเชื่อที่จะช่วยขอขมาพระแม่คงคา กับสิ่งที่ได้ทำลงไปในแม่น้ำ ปล่อยขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมถึงเป็นการอธิษฐานบูชารอยพระพุทธบาทด้วย วัฒนธรรมภาคกลาง ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ…

History-of-Western-art-nnews-site

ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันตก

ใครจะรู้ว่ามนุษย์ก่อกำเนิดมาหลายพันปีแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างอารยธรรม ภาษา ตลอดจนทักษะเกี่ยวกับงานศิลปะ ที่สำคัญแม้เวลาจะผ่านมานานมากแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงถูกพูดถึงเสมอ โดยเฉพาะแถบตะวันตกและในบทความนี้จะขออาสาพาทุกๆ คนนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกสักหน่อย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรารีบออกเดินทางกันเถอะ ศิลปะตะวันตกกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ต้องอธิบายให้เข้าใจเหมือนกันก่อนว่าประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกแบ่งออกได้หลากหลายยุคมาก แต่ในที่นี่เราขอแบ่งพอสังเขปออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคใหม่ ยุคก่อนประวัติศาตร์ เป็นยุคก่อกำเนิดแรกเริ่มยังไม่มีตัวอักษรใช้มนุษย์เราอาศัยอยู่ในถ้ำมีการล่าสัตว์ ทำอาวุธและแกะสลักตามกำแพงถ้ำหินต่างๆ มีการจัดเรียงหินเป็นประติมากรรม เน้นการใช้สีธรรมชาติที่ได้จากดินเหลือง ดินดำ ดินแดง เขม่าไฟ ฯลฯ มาผสมกับยางไม้บ้าง ไขสัตว์บ้างทาไปบนมือแล้วกดลงกำแพงถ้ำ หรือวางมือไปบนกำแพงถ้ำแล้วพ่นสีรอบๆ มือเอา นำขนสัตว์/เปลือกไม้มาทำเป็นพู่กันแล้ววาดลงบนกำแพงถ้ำเน้นเส้นหนักเบา ด้านจิตรกรรมจะเป็นภาพไม่เสมือนจริง วาดไปตามอารมณ์มีการแทนสัญลักษณ์ด้วยเรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม = ภูเขา วงกลม = ดวงอาทิตย์ เป็นต้น แสดงถึงพิธีกรรม ความเชื่อที่ต้องมีการตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ตัวอย่างผลงานที่มีชื่อเสียง เช่น ภาพเขียนยุคหินใน Paleolithic Cave…