What-are-the-types-of-traditional-Thai-musical-instruments-news-site

เครื่องดนตรีไทย ประเภทสี มีแบบไหนกันบ้าง

เครื่องดนตรีประเภทสี ถือเป็นเครื่องดนตรีไทยที่นิยมเล่นกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ หลักๆ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ซอด้วง ซอสามสาย กับซออู้ นอกจากนี้ยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สะล้อ เป็นเครื่องดนตรีที่มีความเรียบง่าย มีเพียงแค่ 2 – 3 สาย ส่วนใหญ่ทำมาจากไม้ หรือกะลามะพร้าว อาจะส่วนประกอบอื่นๆ ทำมาจากงาช้าง โดยประกอบไปด้วยลูกบิดเพื่อใช้ปรับแต่งความตึงของสาย ไม้ที่ถูกนำมาใช้ทำสะท้อนั้น มักจะเป็นไม้เนื้อแข็งพิเศษ เช่น ชิงชัน หรือ ไม้ประดู่ แต่ด้วยความที่เป็นไม้ที่หายาก ทำให้มีราคาแพงมากจึงนิยมหาไม้ชนิดอื่นๆ มาใช้แทน เช่น ไม้แดง หรือไม้สัก ในปัจจุบันสะล้อถูกพบว่านำสายกีตาร์มาปรับใช้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำสายอื่นๆ มาประยุกต์ใช้อีกหลายชนิด รวมถึงสายไวโอลีนด้วยเช่นกัน เรามาลองดูเครื่องสีหลัก 3 อย่างของไทยกันต่อว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร รวมถึงรูปแบบเสียงจากประเภทต่างๆ 1.ซ้อด้วง เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ให้เสียงแหลม ตั้งชื่อตามลักษณะของเครื่องที่คล้ายกับแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ด้วง โดยส่วนประกอบหลักของซ้อด้วงประกอบไม้ที่มีลักษณะเหมือนกระบอกไม้ไผ่ แต่ทำมาจากไม้เนื้อแข็ง ในสมัยก่อนนิยมนำงาช้างมาทำ…

Thai-musical-instrument-news-site

เครื่องดนตรีไทย ประเภทตี มีแบบไหนกันบ้าง

ดนตรีไทย ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของคนไทยที่คสืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสมัยโบราณ เช่น เครื่องตี ที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลายชนิด เช่น ฉิ่ง ฉาบ หรือ โหม่ง กับระนาด ฯลฯ เราสามารถแบ่งเครื่องตีออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ เครื่องตีทำจังหวะ เป็นเครื่องตีที่เล่นเพื่อควบคุมจังหวัดของเพลง เครื่องตีประกอบจังแหวะ เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบทำนอง เพื่อสร้างความไพเราะ ช่วยให้ผู้ฟังได้รับอรรสของเพลงมากขึ้น และสุดท้ายคือ เครื่องตีทำให้เกิดนำนอง เป็นการตีให้ออกมาเป็นนองเพลง เช่น ฆ้องไทย ฆ้องเล็ก ระนาดเอก และระนาดทุ้ม ต่างก็เป็นเครื่องตีที่อยู่ในกลุ่มนี้ 1.ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะ มีลักษณะรูปร่างทรงกลม คล้ายกับฝาขนมครก โดยตรงกลางจะมีที่สำหรับร้อยเชือก เพื่อใช้ในการถือเพื่อตี โดยปกติแล้วจะมีฉิ่งอยู่ 2 ขนาด เพื่อนำไปใช้กับวงปีพาทย์กับวงมโหรี 2.ฉาบ เป็นเครื่องดนตรีที่คล้ายกับฉิ่ง มีขนาดใหญ่ใหญ่กว่า แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ ฉาบเล็ก…