art_thai

โขนวัฒนธรรมนาฏศิลป์ชั้นสูง

ประเทศไทยมีศิลปะที่ทั่วโลกต่างรู้จักแล้วเป็นที่ชื่นชมอย่างมาก บ้านทรงไทยเป็นอีกมรดกไทยมีความสวยงามเรื่องแกะสลักกำแพงหรือรูปปั้นตามสถานที่ต่างๆ ล้วนมีที่มาที่ไปแล้วยังคงอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยในสมัยก่อนอีกด้วย ผมเองได้ไปดูการแสดงโขนที่หาดูได้ยากมากในสมัยนี้ อาจจะเป็นเพราะคนที่สนใจนั้นมีจำนวนที่น้อยแล้วไม่มีการเผยแพร่เท่าที่ควรจึงทำให้ทุกวันนี้ผมเองไม่รู้จักเรื่องนี้เลยถ้าไม่ไปศึกษาด้วยตัวเองโรงเรียนที่สอนมาไม่ได้บอกอะไรรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับเรื่องของโขน ผมเลยค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองว่าโขนมีตัวละคลหลักได้แก่ 1.ตัวพระ  มีลักษณะบุคลิกที่ดูสง่างามน่าเคารพนับถือรูปโครงหน้าทรงไข่รูปร่างองอาจหน้าตาแลดูเป็นคนใจดี 2.ตัวนาง มีลักษณะที่เรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนน่าสนใจชวนดึงดูดมีความอ่อนไหวของอารมณ์ เหมือนดีใจหรือเสียใจจะแสดงออกมาด้วยการฟ้อนเล็บ 3.ตัวยักษ์ มีลักษณะของความดุดันร่างกายแข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่ท่าทางน่าเกร็งขามยามโกรธจะกระทืบเท้าเสียงดัง 4.ตัวลิง มีลักษณะกระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งร่างกายมีความอ่อนตัวคล่องแคล่วว่องไวตามธรรมชาติของลิง ส่วนการฝึกซ่อมนั้นใช้เวลานานหลายปีเช่นกัน โขน คือการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเพียงแค่การแสดงท่าทางก็สามารถเข้าใจได้ว่าตัวละครแสดงอารมณ์ยังไง ถึงอย่างไรโขนก็เป็นความภูมิใจของประเทศไทยที่ได้รับการสืบทอดมาจนทุกวันนี้แต่เด็กไทยจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน แล้วสิ่งเหล่านี้ควรมีการปลูกฝังให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดกันมาแล้วตัวละครเหล่านี้มาจากประวัติศาสตร์ที่มีการเล่นขานกันมาเป็นเวลานาน จึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะนำมาเผยแพร่ให้ต่างชาติได้รู้ถึงโขนว่าเป็นศิลปะการแสดงระจำชาติ และเป็นมรดกประจำชาติไทยอีกด้วย

temple_land

สิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ของไทย

  สิ่งก่อสร้างโบราณนับว่าเป็นศิลปะที่สร้างโดยฝีมือของมนุษย์แล้วออกมาในรูปแบบที่สวยงาม และมั่นคงเป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมกัน ซึ่งลักษณะของสิ่งก่อสร้างโบราณเหล่านี้มีแตกแยกออกไปต่างวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างของไทยเรามีโบราณสถานสำคัญดังนี้ 1.เจดีย์ มีอายุนับพันปีวัสดุที่ใช้สร้างขึ้นมานั้นมีอิฐ ความคงทนนั้นก็ถือว่าดีและไม่เก็บความร้อนอีกด้วยลักษณะโดยรวมของเจดีย์จะมียอดที่แหลมเป็นเอกลักษณ์มีฐานเป็นวงกลมบ้างก็มีทางเข้าให้สามารถเข้าชมภายในได้ ในยุคก่อนนั้นช่างฝีมือมีความสามารถที่จะก่อสร้างเจดีย์ได้อย่างแข็งแรงจนทุกวันนี้ เราจะเห็นว่ามันยังคงอยู่มาอย่างยาวนานแล้วมีการซ่อมแซ่ให้เหมือนเดิม เพราะอิฐสามารถผลิตได้ง่ายมากกว่าสมัยก่อน เด็กรุ่งใหม่จึงบูรณะให้ยังคงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นั้นเอง สำหรับเจดีย์นั้นถูกจัดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นถ้าคุณได้ไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้ควรช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้เจดีย์อยู่คู่กันคนไทยไปตลอดกาล 2.วัด สถานที่ประกอบพิธีสำคัญหลายอย่าง ลวดลายภายนอกนั้นจะไม่เหมือนกับเจดีย์รูปทรงจะเหมือนบ้าน พร้อมมีลายที่สลักสวยงามชวนมอง นอกจากนี้ยังมีศาลาเล็กๆ ให้แขกเข้ามานั่งชมวิวบริเวณวัด ภายในก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เพื่อให้ผู้นับถือเคารพเข้ามากราบไหว้ วัดแต่ละที่จะออกแบบมาไม่เหมือนกัน บ้างที่จะมียักษ์ หนุมาน พระราม เป็นตัวละครวรรณคดีของไทยโดยจะบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้คนที่เข้ามาชมได้รับรู้ถึงวรรณคดีเหล่านี้ในรูปการแบบแกะสลัก โบราณสถานเป็นสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ภายใต้อิฐปูนทรายนั้นได้สร้างเรื่องราว ให้คนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนได้อย่างยาวนาน ลองคิดดูว่าถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้พวกเราคงไม่รู้หรอกว่าต้นกำเนิดหรือการพัฒนาการต่อสู้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นเป็นอย่างไร ศิลปะที่แสดงออกทางกำแพงเป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก แล้วกลายเป็นมรดกที่ตกทอดมาหลายต่อหลายรุ่นอีกด้วย