เครื่องดนตรีไทย ประเภทตี มีอะไรบ้าง

musical-instruments-pic

เครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นชาติไหน กลุ่มไหน ประเทศไหน จะต้องมีสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเครื่องดนตรีประเภทตี เนื่องจากเครื่องดนตรีกลุ่มนี้จะเป็นการสร้างจังหวะให้เพลงมีท่วงทำนองเกิดขึ้นได้ เครื่องดนตรีไทยเองก็มีความหลากหลายทางด้านเครื่องตีเช่นกัน มีแบบไหนบ้าง มาทำความรู้จักกัน

การแบ่งประเภทของเครื่องตี

เกริ่นไปแล้วว่า เครื่องดนตรีประเภทตีนั้นมีความสำคัญอย่างมาก มันเป็นตัวกำหนดจังหวะให้เกิดขึ้นในท่วงทำนองของเพลง อีกทั้งมันยังเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่าย คิดค้นง่ายด้วย ทำให้เครื่องดนตรีประเภทตีมีเยอะมาก เครื่องดนตรีไทยก็มีเยอะเช่นกัน เพื่อเป็นการแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน จึงแบ่งประเภทเครื่องตีตามวัสดุที่ทำขึ้น แบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี้

เครื่องดนตรีไทยทำจากไม้

ไม้เป็นวัสดุอย่างแรกที่คนไทยเรารู้จัก นำมันมาเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันรวมถึงเครื่องดนตรีด้วย เครื่องดนตรีไทยทำจากไม้ ยกตัวอย่างเช่น กรับคู่ ไม้ท่อนขนาดเล็ก 2 ท่อนเพื่อกำหนดจังหวะวิธีการเล่นก็จับทั้งสองท่อนไว้บนมือเดียวกัน จากนั้นก็ขยับมือเข้าหากันเพื่อให้เกิดเสียง สองระนาดเอกทุ้ม เครื่องดนตรีชิ้นนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ แนวคิดต้องการสร้างตามแบบระนาดเอก สามระนาดเอก เครื่องดนตรีนี้ถือว่าเป็นพระเอกของระนาดด้วยกัน เครื่องดนตรีที่สร้างจากไม้เป็นแผ่นเล็กต่อเนื่องกันเป็นแพ (เรียกว่า ราง) ไล่ระดับเสียงจากทุ้มไปแหลม จากนั้นก็แขวนกับฐานรอง มีไม้สำหรับตีเพื่อให้เกิดเสียง

musical-photo

เครื่องดนตรีไทยทำจากโลหะ

เมื่อเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้น วิวัฒนาการพัฒนาจากทรัพยากรก็มากขึ้นไปด้วย จากไม้เข้าสู่ความแข็งแกร่งของเหล็ก เรานำเหล็กมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีไทยหลายอย่างหนึ่ง ระนาดเอกเหล็ก สอง ระนาดทุ้มเหล็ก ทั้งสองอย่างนี้ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดการพัฒนาระนาดให้ทำจากเหล็ก ทำให้ได้เสียงที่แตกต่างกันจากระนาดไม้ สามฉิ่ง เครื่องตีโลหะทองเหลือง แวววาว รูปร่างถ้วยคว่ำ สองอัน มีเชือกร้อยเพื่อเชื่อมต่อกันไว้ ชื่อของฉิ่งได้มาจากเสียงเวลากระทบกัน เวลาเล่นจะทำให้กระทบกันแบบเฉียด เฉือนๆ สามฉาบ รูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ทำมาจากทองเหลือง แต่มักจะทำให้สีเข้มกว่าฉิ่ง เวลาเรียนก็จะเอากระทบเข้าหากัน สี่ฆ้องวง อันนี้ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีเอกลักษณ์ไทยอีกชิ้นหนึ่ง โลหะรูปวงกลม มีนูนตรงกลางขึ้นมา จากนั้นเอาไล่ระดับเสียงเรียงร้อยกันจนเกือบเป็นวงกลม

เครื่องดนตรีไทยทำจากหนัง

เครื่องตีกลุ่มสุดท้าย เราน่าจะคุ้นตากันดี นั่นคือเครื่องดนตรีไทยแบบขึงด้วยหนัง เหมือนกับกลอง แต่ว่าเครื่องดนตรีไทยมีมากมายหลายแบบไม่ว่าจะเป็น ตะโพน กลองแนวนอนตั้งอยู่บนฐาน โทนมโหรี รูปร่างเหมือนกับคนโทน้ำ ปลายด้านหนึ่งขึงด้วยหนัง เป็นต้น เรียกได้ว่าเครื่องดนตรีไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกัน