สิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ของไทย

temple_land

temple_land

 

สิ่งก่อสร้างโบราณนับว่าเป็นศิลปะที่สร้างโดยฝีมือของมนุษย์แล้วออกมาในรูปแบบที่สวยงาม และมั่นคงเป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมกัน ซึ่งลักษณะของสิ่งก่อสร้างโบราณเหล่านี้มีแตกแยกออกไปต่างวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างของไทยเรามีโบราณสถานสำคัญดังนี้

1.เจดีย์ มีอายุนับพันปีวัสดุที่ใช้สร้างขึ้นมานั้นมีอิฐ ความคงทนนั้นก็ถือว่าดีและไม่เก็บความร้อนอีกด้วยลักษณะโดยรวมของเจดีย์จะมียอดที่แหลมเป็นเอกลักษณ์มีฐานเป็นวงกลมบ้างก็มีทางเข้าให้สามารถเข้าชมภายในได้ ในยุคก่อนนั้นช่างฝีมือมีความสามารถที่จะก่อสร้างเจดีย์ได้อย่างแข็งแรงจนทุกวันนี้ เราจะเห็นว่ามันยังคงอยู่มาอย่างยาวนานแล้วมีการซ่อมแซ่ให้เหมือนเดิม เพราะอิฐสามารถผลิตได้ง่ายมากกว่าสมัยก่อน เด็กรุ่งใหม่จึงบูรณะให้ยังคงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นั้นเอง สำหรับเจดีย์นั้นถูกจัดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นถ้าคุณได้ไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้ควรช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้เจดีย์อยู่คู่กันคนไทยไปตลอดกาล

2.วัด สถานที่ประกอบพิธีสำคัญหลายอย่าง ลวดลายภายนอกนั้นจะไม่เหมือนกับเจดีย์รูปทรงจะเหมือนบ้าน พร้อมมีลายที่สลักสวยงามชวนมอง นอกจากนี้ยังมีศาลาเล็กๆ ให้แขกเข้ามานั่งชมวิวบริเวณวัด ภายในก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เพื่อให้ผู้นับถือเคารพเข้ามากราบไหว้ วัดแต่ละที่จะออกแบบมาไม่เหมือนกัน บ้างที่จะมียักษ์ หนุมาน พระราม เป็นตัวละครวรรณคดีของไทยโดยจะบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้คนที่เข้ามาชมได้รับรู้ถึงวรรณคดีเหล่านี้ในรูปการแบบแกะสลัก

โบราณสถานเป็นสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ภายใต้อิฐปูนทรายนั้นได้สร้างเรื่องราว ให้คนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนได้อย่างยาวนาน ลองคิดดูว่าถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้พวกเราคงไม่รู้หรอกว่าต้นกำเนิดหรือการพัฒนาการต่อสู้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นเป็นอย่างไร ศิลปะที่แสดงออกทางกำแพงเป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก แล้วกลายเป็นมรดกที่ตกทอดมาหลายต่อหลายรุ่นอีกด้วย