ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย

Thai-prehistoric-art-news-site

ประเทศไทยโดดเด่นในเรื่องของศิลปะเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งก็ได้พัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลและเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่รุ่งเรืองในสมัยนั้น ถ้าจะถามว่าชาติใดมีอิทธิพลต่อศิลปะวัฒนธรรมบ้านเรามากที่สุดคงจะไม่พ้น “อินเดีย” เรื่องราววัฒนธรรมของประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุค แล้วในแต่ละยุคจะแบ่งออกเป็นสมัยแยกย่อยไปตามอันดับ โดยเราจะเริ่มตั้งแต่ช่วงยุคเมื่อหลายแสนปีก่อน (ยุคก่อนประวัติศาสตร์) ในยุคหิน เราได้พบเครื่องมือโบราณเก่าแก่ที่คาดว่าเป็น “ขวาน” ที่ทำขึ้นจากการนำก้อนหินมาทุบให้แตกจนมีปลายแหลม เครื่องมือชิ้นนี้พบอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อเริ่มเข้าช่วงยุคหินกลางจะสังเกตเห็นได้ถึงพัฒนาการของเครื่องมือที่มีความประณีตมากขึ้น ซึ่งพบได้ตามภาคเหนืออย่าง เชียงใหม่ เชียงราย เมื่อประมาณ 50,000 – 5,000 ในยุคหินช่วงปลายเราแทบจะพบเครื่องมือที่ทำจากหินได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ได้สันนิฐานไว้ว่ากลุ่มคนยุคหินเหล่านี้อาจะเป็นบรรพบุรุษของคนไทยในปัจจุบัน เครื่องมือที่พบเห็นได้ทั่วไปมีตั้งแต่อุปกรณ์ในการทำครัว เช่น หม้อหุงข้าว ชามใส่อาหาร เครื่องประดับจากหิน และอาวุธชนิดต่างๆ ต่อมาได้มีการพบเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดอุดรธานี คาดว่ามีอายุประมาณ 7 พันปี รวมถึงสิ่งของที่ทำขึ้นจากโลหะอย่าง กลองมโหระทึก อาวุธ และเครื่องประดับ

news-Thai-prehistoric-art-site

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย

ศิลปะของไทยได้รับอธิพลอย่างมากจากประเทศอินเดีย ด้วยการเผยแพร่ผ่านทางพระพุทธศาสนา ซึ่งก็ได้มีการนำพระพุทธรูปมากมายเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อเข้าสู่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยที่มีรุ่งเรืองทางด้านการค้า ผ่านการเป็นตัวกลางในการค้าขายระหว่างอาณาจักรต่างๆ คอยดูแลการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียสู่ทะเลจีน เรียกได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจทางการค้าในทะเลแถบนี้มากที่สุด ระหว่างนี้เองที่ศิลปะจากหลากหลายวัฒนธรรมเผยแพร่ผ่านช่องทางการค้าเหล่านี้

หลังจากสมัยของศรีวิชัยก็เป็น อาณาจักรทวารวดีที่เป็นมหาอำนาจในภาคกลางของไทย ในสมัยนี้เป็นยุคที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทำให้วัดกลายเป็นสถานที่สำคัญที่ควรสร้างให้มีความสวยงาม จึงเริ่มมีการนำวัสดุจากอิฐดินเผามาสร้างเป็นเจดีย์ มีการออกแบบลวดลายปูนปั้นเป็นรูปต่างๆ สำหรับตกแต่งภายในศาสนสถาน ต่อมาในยุคสมัยลพบุรี เป็นยุคที่ได้รับอธิพลมาจากวัฒนธรรมขอมมากที่สุด อยู่ในช่วงยุค พุทธศตวรรษที่ 12 เป็นยุคต้นกำเนิดของ “ศิลปะขอม” และ “ศิลปะลพบุรี” ทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก โดยโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม หรือพูดอีกอย่างคือศิลปะลพบุรีนั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะขอมนั่นเอง