แนะนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ภาค

Local-culture-in-4-regions-news-site

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรามีด้วยกัน 4 ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ ซึ่งแต่ละภาคแต่ละจังหวัดล้วนมีหลายสิ่งอย่างแตกต่างกัน ตั้งแต่ลักษณะภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ทรัพยากร ไปจนถึงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หนึ่งในนั้นคือ “วัฒนธรรม” ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกๆ คนไปทัวร์วัฒนธรรมท้องถิ่น 4 ภาคให้ทั่วทุกซอกมุม ว่าแต่ภาคไหนจะมีวัฒนธรรมอะไรบ้าง รีบตามมาเลย

วัฒนธรรมภาคเหนือ

  1. ประเพณีลอยโคม

“ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่ แหมบ่ เต้าใด ก่จะเป็นสาวแล้ว” ร้องเพลงเกริ่นให่ขนาดนี้ แน่นอนว่าจังหวัดแรกที่เราจะพาไปชมวัฒนธรรมภาคเหนือ ก็คือ จังหวัดเชียงใหม่ กับประเพณีลอยโคม ซึ่งมีความเชื่อว่าจะเป็นการปล่อยทุกข์โศก เคราะห์ร้ายต่างๆ ในตัวเราให้หลุดพ้นไปตามโคมลอย โดยตัวโคมลอยจะทำด้วยกระดาษสาติดยาวไปบนโครงไม้ไผ่และจุดไฟตรงตะเกียงใช้ความร้อนพาโคมให้ลอยขึ้น

  1. ประเพณีตานตุง

ประเพณีตานตุงหรือธง เป็นการทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ซึ่งล่วงลับไปจากเราแล้ว หรือเพื่อเป็นปัจจัยให้ตนเองมีบุญกุศลต่อยาวไปถึงชาติหน้า เชื่อว่าเมื่อตายจะได้เกาะยึดชายตุงหรือธงขึ้นสวรรค์ รอดพ้นจากขุมนรกอันร้อนรนไป มักทำกันวันสุดท้ายของช่วงประเพณีสงกรานต์

  1. ประเพณีลอยกระทงสาย

เป็นความเชื่อที่จะช่วยขอขมาพระแม่คงคา กับสิ่งที่ได้ทำลงไปในแม่น้ำ ปล่อยขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมถึงเป็นการอธิษฐานบูชารอยพระพุทธบาทด้วย

วัฒนธรรมภาคกลาง

  1. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

เป็นประเพณีในจังหวัดอุทัยธานี ณ วัดสังกัตรัตนคีรี โดยที่พระสงฆ์หลายร้อยรูปจะเดินลงบันไดจากยอดเขาสู่พื้นเบื้อล่าง 449 ขั้น ขณะที่ประชาชนกว่าหมื่นชีวิตรอคอยใส่บาตร จัดขึ้นเมื่อถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 11

  1. ประเพณีรับบัว

เป็นประเพณีเก่าแก่ของ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่จะเริ่มจากฝั่งพระประแดงล่องเรืออย่างสนุกสนานไปตาม คลองสำโรงบ้าง แม่น้ำเจ้าพระยาบ้าง ไปยังจุดหมายคือหมู่บ้านบางพลี ส่วนชาวบ้านบางพลีก็จะเตรียมดอกบัวเพื่อโยนใส่เรือ รวมทั้งอาหารไว้ให้ผู้มาเยือนได้กินกัน โดยจัดขึ้นทุกวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

วัฒนธรรมภาคอีกสาน

  1. ประเพณีบุญบั้งไฟ

“บุญบั้งไฟ” ประเพณีชาวบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานในจังหวัดยโสธร เป็นความเชื่อเรื่องการขอฝนให้มีการตกลงมาช่วยพื้นที่ที่แห้งแล้งตามฤดูกาล ปัจจุบันมีการจัดขบวนสวยงามยิ่งใหญ่ แล้วพุ่งบั้งไฟขึ้นท้องฟ้า

  1. ประเพณีผีตาโขน

เป็นประเพณีประจำจังหวัดเลย เพื่อบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าในอดีตและบูชาหลักเมือง โดยจัดแสดงในงานบุญหลวง (รวมงานบุญบั้งไฟและบุญผะเหวดให้กลายเป็นบุญเดียวกันหมด)

วัฒนธรรมภาคใต้

  1. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะจัดเป็นขบวนใหญ่ตามความยาวผ้า มีการจัดอาหารคาวหวาน ผัดสดผลไม้และของแห้งใส่กระจาดหรือกระบุงเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ด้วยการจับฉลากก่อนจะถวายภัตตาหารนั้นๆ ตามฉลาก เสร็จแล้วก็ห่มผ้ารอบพระธาตุ

  1. ประเพณีชักพระ

เป็นประเพณีท้องถิ่นสำหรับจังหวัดในภาคใต้ตอนกลาง ประชาชนใส่บาตรและร่วมอันเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุษบกที่จัดเตรียมไว้ที่รถแห่ หรือเรือแห่ เพราะมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากชั้นสวรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

ต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรม ประเพณีเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแต่ละภาคเท่านั้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน สร้างความศรัทธา สบายใจให้กับทุกๆ คนที่ร่วมงานอย่างมาก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ เกิดความรัก หวงแหน และอนุรักษ์สืบต่อไป