เพลงไทยแบ่งออกเป็นหลายประเภท และหลายรูปแบบ

song-thai

เพลงไทยคือเพลงที่แต่งขึ้นมาตามแนวดนตรีไทย มีลีลาในการขับร้องและบรรเลงในแบบของดนตรีไทย เฉพาะเพลงและแตกต่างจากเสียงเพลงของประเทศอื่นๆ เพลงไทยเดิมจะเน้นประโยคส้นแต่จังหวะเร็วเป็นหลัก ในส่วนใหญ่ได้มีต้นกำเนิดมาจากเพลงบ้านๆ หรือเพลงประกอบงานต่างๆเพื่อให้ความบันเทิงสนุกสนาน ในเวลาต่อมาจึงอยากได้เพลงสนุกสนานเป็นเพลงขับร้องจึงประกอบอยู่ในการแสดงละคร จึงจำเป็นต้องคิดทำนองขึ้นมาและมีการปรับปรุงจังหวะเพลงให้ช้าลงจากที่เร็วเกินไปก็อยู่ในจังหวะพอดีหรือปานกลาง เพื่อเหมาะสมกับนักร้อง

show-song-thai

ประเภทของเพลงไทยแบ่งออกเป็นหลายจำพวกคือ เพลงสำหรับบรรเลงดนตรีล้วนๆ ซึ่งไม่มีการขับร้องเลยเราซึ่งแนวนี้จะใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ เพลงโหมดรงเพลงหน้าพาทย์ สำหรับการแสดงฟ้อนรำต่างๆ เพลงสำหรับขับร้อง คือเพลงซึ่งมีนักร้องและดนตรีประกอบเรียกว่าร้องส่งดนตรี เช่นเพลงประกอบขับเสภา เพลงร้องส่งเพื่อฟังไพเราะทั่วไปส่วนมากจะเน้นเพลงเถากับเพลงตับ เพลงประกอบการรำคือ เพลงร้องตามบทบาทของตัวละคร ให้ผู้รำได้ทำการแสดงอารมท่าทางต่างๆออกมาตามเนื้อเพลง โดยลักษณะเพลงไทยประเภทต่างๆสามารถแบ่งออกได้หลายจำพวกมาก คือ

  • เพลงชั้นเดียว คือเพลงที่มีจังหวะเร็วหรือเรียกว่าเพลงเร็ว จะสังเกตได้จากเสียงฉิ่ง ปกติแล้วเราสามารถนำฉิ่งมาตีให้จังหวะเพลงได้ เพราะการตีฉิ่งสามารถทำจังหวะของเพลงได้ ซึ่งเพลงชั้นเดียวสามารถสังเกตได้จากการร้องเอื้อนน้อยหรือก็ไม่มีการร้องเอื้อยเลย ซึ่งเพลงชั้นเดียวสามารถประกอบการแสดงมหรสพต่างๆ
  • เพลงสองชั้น คือเพลงที่มีจังหวะปานกลาง ไม่ช้าหรือไวจนเกินไปซึ่งในส่วนใหญ่เป็นเพลงสั้นๆที่มีเนื้อร้องไม่เยอะนัก โดยมีความยาวของเพลงยาวกว่าเพลงชั้นเดียวหนึ่งเท่าตัว หรือสังเกตจากเสียงฉิ่ง ช่วงการแบ่งจังหวะนั้นเอง
  • เพลงสามชั้น คือ ต้องใช้เวลาบรรเลงกับขับร้องนานกว่าเพลงอื่นๆ หรือสังเกตเสียงฉิ่งในช่วงระหว่างเสียงฉิ่งกับฉาบห่างกันมาก ทำนองการร้องเพลงซึ่งร้องเพลงเอื้อนยาวๆ เพลงสามชั้นจะใช้ร้องในงานต่างๆ

เพลงเถา คือเพลงขนาดยาวที่มีเพลง 3 ชนิดติดต่ออยู่ในเพลงเดียวกัน โดยการบรรเลงเพลงสามชั้นก่อน เป็นเพลงสองชั้น ลงมาจนถึงเพลงชั้นเดียวเรียกว่าเพลงเถา ยกตัวอย่างเช่น เพลงเขมรพวงเถาเดิมเป็นเพลงสองชั้นต่อมาได้มีการแต่งเพลงขึ้นให้เป็นแนวเพลงสามชั้นดำเนินทำนองเป็นเพลงคู่กัน ซึ่งเพลงเขมรเลียบพระนคร จนถึงปัจจุบันได้มีเพลงเถาเกิดขึ้นมากมาย ติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณคะ