musical-instruments-pic

เครื่องดนตรีไทย ประเภทตี มีอะไรบ้าง

เครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นชาติไหน กลุ่มไหน ประเทศไหน จะต้องมีสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเครื่องดนตรีประเภทตี เนื่องจากเครื่องดนตรีกลุ่มนี้จะเป็นการสร้างจังหวะให้เพลงมีท่วงทำนองเกิดขึ้นได้ เครื่องดนตรีไทยเองก็มีความหลากหลายทางด้านเครื่องตีเช่นกัน มีแบบไหนบ้าง มาทำความรู้จักกัน การแบ่งประเภทของเครื่องตี เกริ่นไปแล้วว่า เครื่องดนตรีประเภทตีนั้นมีความสำคัญอย่างมาก มันเป็นตัวกำหนดจังหวะให้เกิดขึ้นในท่วงทำนองของเพลง อีกทั้งมันยังเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่าย คิดค้นง่ายด้วย ทำให้เครื่องดนตรีประเภทตีมีเยอะมาก เครื่องดนตรีไทยก็มีเยอะเช่นกัน เพื่อเป็นการแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน จึงแบ่งประเภทเครื่องตีตามวัสดุที่ทำขึ้น แบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี้ เครื่องดนตรีไทยทำจากไม้ ไม้เป็นวัสดุอย่างแรกที่คนไทยเรารู้จัก นำมันมาเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันรวมถึงเครื่องดนตรีด้วย เครื่องดนตรีไทยทำจากไม้ ยกตัวอย่างเช่น กรับคู่ ไม้ท่อนขนาดเล็ก 2 ท่อนเพื่อกำหนดจังหวะวิธีการเล่นก็จับทั้งสองท่อนไว้บนมือเดียวกัน จากนั้นก็ขยับมือเข้าหากันเพื่อให้เกิดเสียง สองระนาดเอกทุ้ม เครื่องดนตรีชิ้นนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ แนวคิดต้องการสร้างตามแบบระนาดเอก สามระนาดเอก เครื่องดนตรีนี้ถือว่าเป็นพระเอกของระนาดด้วยกัน เครื่องดนตรีที่สร้างจากไม้เป็นแผ่นเล็กต่อเนื่องกันเป็นแพ (เรียกว่า ราง) ไล่ระดับเสียงจากทุ้มไปแหลม จากนั้นก็แขวนกับฐานรอง มีไม้สำหรับตีเพื่อให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีไทยทำจากโลหะ เมื่อเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้น วิวัฒนาการพัฒนาจากทรัพยากรก็มากขึ้นไปด้วย จากไม้เข้าสู่ความแข็งแกร่งของเหล็ก เรานำเหล็กมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีไทยหลายอย่างหนึ่ง ระนาดเอกเหล็ก สอง…

fashionartmusics-

เครื่องแต่งกายโขนหนุมานหรือโขนลิง

เครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงโขนเป็นเครื่องแต่งกายแบบยืนเครื่อง ซึ่งจำลองจากเครื่องแต่งกายพระมหากษัตริย์สมัยโบราณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายมนุษย์ เช่น เทวดา พระ นาง ฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการแต่งตัวแบบฝ่ายลิงหรือที่เราเรียกว่าหนุมานนั่นเอง เครื่องแต่งกายโขนลิงมีดังนี้ สนับเพลา ผ้าพอก เสื้อ ภูษาหรือผ้านุ่ง ห้อยข้างหรือชายแครง ห้อยหน้า ชายไหว หางลิง ผ้าปิดก้น รัดสะเอว ผ้าดิบ ปั้นเหน่งหรือเข็มขัด สังวาล ทับทรวงหรือสร้อย กรองศอ ข้อเท้าหรือผ้าที่ใส่ข้อเท้า หัวโขน (หัวหนุมาน) มีวิธีการสวมใส่เครื่องแต่งกายดังนี้ ลำดับแรกใส่สนับเพลา จากนั้นนำผ้ามาโพกตรงสะโพกทั้งสองข้าง หลังจากนั้นใส่ผ้าสำหรับบริเวณข้อเท้าแล้วเย็บให้เรียบร้อย นุ่งผ้านุ่งที่เตรียมไว้ การจับชายผ้านุ่งทั้งสองข้างให้เท่ากัน แล้วพับชายผ้าขนาดพอประมาณ พับสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆ จนถึงตัวของนักแสดงหรือผู้ที่สวมนั่นเอง หลังจากนั้นหันมาจับจีบผ้านุ่งทางด้านหลังของผู้แสดง จะจับผ้านุ่งให้ได้ 3 จีบด้วยกัน จีบแรก วัดจากชายผ้าด้านล่างขึ้นมาสองคืบ แล้วจากนั้นวัดชายผ้าที่ 2และ 3…