fashionartmusics-

เครื่องแต่งกายโขนหนุมานหรือโขนลิง

เครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงโขนเป็นเครื่องแต่งกายแบบยืนเครื่อง ซึ่งจำลองจากเครื่องแต่งกายพระมหากษัตริย์สมัยโบราณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายมนุษย์ เช่น เทวดา พระ นาง ฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการแต่งตัวแบบฝ่ายลิงหรือที่เราเรียกว่าหนุมานนั่นเอง เครื่องแต่งกายโขนลิงมีดังนี้ สนับเพลา ผ้าพอก เสื้อ ภูษาหรือผ้านุ่ง ห้อยข้างหรือชายแครง ห้อยหน้า ชายไหว หางลิง ผ้าปิดก้น รัดสะเอว ผ้าดิบ ปั้นเหน่งหรือเข็มขัด สังวาล ทับทรวงหรือสร้อย กรองศอ ข้อเท้าหรือผ้าที่ใส่ข้อเท้า หัวโขน (หัวหนุมาน) มีวิธีการสวมใส่เครื่องแต่งกายดังนี้ ลำดับแรกใส่สนับเพลา จากนั้นนำผ้ามาโพกตรงสะโพกทั้งสองข้าง หลังจากนั้นใส่ผ้าสำหรับบริเวณข้อเท้าแล้วเย็บให้เรียบร้อย นุ่งผ้านุ่งที่เตรียมไว้ การจับชายผ้านุ่งทั้งสองข้างให้เท่ากัน แล้วพับชายผ้าขนาดพอประมาณ พับสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆ จนถึงตัวของนักแสดงหรือผู้ที่สวมนั่นเอง หลังจากนั้นหันมาจับจีบผ้านุ่งทางด้านหลังของผู้แสดง จะจับผ้านุ่งให้ได้ 3 จีบด้วยกัน จีบแรก วัดจากชายผ้าด้านล่างขึ้นมาสองคืบ แล้วจากนั้นวัดชายผ้าที่ 2และ 3…

fashionartmusic

เครื่องแต่งกายโขนที่แสดงเป็นฤๅษี

การแสดงโขน ถือว่าเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมของชาวไทยมานาน โดยในอดีตนั้นจะมีเพียงกษัตริย์ รวมไปจนถึงเจ้านายผู้มีศักดิ์สูงส่งเท่านั้นที่จะสามารถชมการแสดงโขนได้ แต่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนในระดับใดก็สามารถที่จะดูการแสดงโขนได้ ซึ่งหลายครั้งที่เราชมการแสดงโขนนอกจากความสนุกสถานของตัวละคร ความสนุกสนานของเนื้อเรื่องแล้ว สิ่งที่สะดุดตาของใครหลายๆ คน ก็คือเครื่องแต่งกายนั่นเอง เครื่องแต่งกายของโขนนั้นมีความสำคัญมาก เพราะไม่ใช่ว่าอยู่ๆ นักแสดงจะสวมชุดอะไรออกไปแสดงก็ได้ เครื่องแต่งกายคือ ส่วนสำคัญมากที่จะทำให้เราเห็นว่าผู้แสดงที่แต่งตัวแบบนี้นั้นคือผู้ที่แสดงโขน โดยสัญลักษณ์ที่เราสามารถจะสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือหัวโขนนั่นเอง การแต่งตัวละครหลักของการแสดงโขนนั้นมีอยู่ 4 ตัวหลัก คือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิงและตัวเบ็ดเตล็ด ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีเครื่องแต่งกายที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบทบาท ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงการแต่งกายของฤๅษีกัน ซึ่งฤๅษีนั่นจัดอยู่ในกลุ่มของตัวเบ็ดเตล็ด โดยตัวเบ็ดเตล็ดนั้นจะไม่ได้มีเครื่องแต่งกายที่มากมาย อย่างเช่นตัวหลักอย่างตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ที่มีเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเป็นแบบแผน แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเบ็ดเตล็ดจะต้องยึดเป็นหลักก็คือหัวโขนนั่นเอง โดยหัวโขนของฤๅษีก็จะเป็นหัวซึ่งเป็นหมวกฤๅษี ที่เราเห็นกันทั่วไปในการแสดงโขน ในส่วนของชุดก็จะเป็นชุดฤๅษี ซึ่งเป็นลายเสือ อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆ ในส่วนของหัวโขน ที่เป็นหน้าฤๅษีมีความแตกต่างกันออกไปในหลากหลาบรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความต่างของสี บางครั้งจะมีหน้าสีทอง บางเป็นสีลิ้นจี่แดง สีม่วง สีกลีบบัว สีเนื้อ สีจันทร์ เป็นต้น นอกจากสีแล้วก็จะมีส่วนของจอนหู…