instruments-photo

เครื่องดนตรีไทย ประเภทเป่ามีแบบไหนกันบ้าง

เครื่องดนตรีไทยประเภทเป่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน เครื่องดนตรีประเภทเป่าถือว่ามีเอกลักษณ์ตรงเรื่องของการดัดแปลง สามารถทำให้สนุกก็ทำได้ สามารถทำให้เศร้าก็ทำได้ เล่นคนเดียวก็ได้ เล่นเป็นวงก็ทำได้เหมือนกัน หรือจะร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นก็ทำได้เช่นกัน เราคงรู้จักขลุ่ยกันดีอยู่แล้ว แต่มีอย่างอื่นไหม เครื่องดนตรีแบบเป่าแบ่งไม่เหมือนใคร เครื่องดนตรีมีการแบ่งแตกต่างกันไป บ้างก็แบ่งตามวัสดุที่ทำ แต่เครื่องดนตรีแบบเป่านั้นมีการแบ่งประเภทค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น กล่าวคือแบ่งตามชนิดของการเป่า เครื่องดนตรีประเภทเป่านั้นจะมีสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเป็นเครื่องดนตรีแบบเป่าที่มีลิ้น (ลิ้นหมายถึงปุ่ม หรือ ติ่งยื่นออกมาตรงลมเป่า) อีกกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีแบบเป่าที่ไม่มีลิ้น เรียกได้ว่าแบ่งได้ไม่เหมือนใครจริง เครื่องดนตรีเป่ามีลิ้น เครื่องดนตรีเป่าแบบมีลิ้น จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเครื่องดนตรีประเภทนี้จะต้องมีการฝึกฝนมาพอสมควร ไม่งั้นเป่ายังไงก็ไม่ออก เครื่องดนตรีเป่ามีลิ้นมีทั้ง 9 ชนิดด้วยกัน ส่วนใหญ่จะเป็นปี่ เริ่มจาก ปี่ใน ปี่ชนิดนี้จะมีรูปร่างเป็นท่อนทรงกระบอกตรงกลางจะโป่งมากกว่า ตรงกลางจะมีลวดลาย รูปิดนิ้ว 6 รู ปี่ในส่วนใหญ่จะทำจากไม้ แต่ก็เคยมีการค้นพบปี่ในทำจากหินด้วยเหมือนกัน สองปี่นอก ปี่ชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายปี่ในทุกประการ แต่ว่ามีขนาดเล็กกว่ามาก ปี่ชนิดนี้จะหยิบมาเล่นตอนเล่นโนราห์, ละครชาตรี เป็นต้น สามปี่กลาง ชิ้นนี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างปี่นอกและปี่ใน ระดับเสียงก็ทำให้อยู่ตรงกลาง สามารถเล่นคู่กับมหรสพได้หลายรูปแบบ…

musical-instruments-pic

เครื่องดนตรีไทย ประเภทตี มีอะไรบ้าง

เครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นชาติไหน กลุ่มไหน ประเทศไหน จะต้องมีสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเครื่องดนตรีประเภทตี เนื่องจากเครื่องดนตรีกลุ่มนี้จะเป็นการสร้างจังหวะให้เพลงมีท่วงทำนองเกิดขึ้นได้ เครื่องดนตรีไทยเองก็มีความหลากหลายทางด้านเครื่องตีเช่นกัน มีแบบไหนบ้าง มาทำความรู้จักกัน การแบ่งประเภทของเครื่องตี เกริ่นไปแล้วว่า เครื่องดนตรีประเภทตีนั้นมีความสำคัญอย่างมาก มันเป็นตัวกำหนดจังหวะให้เกิดขึ้นในท่วงทำนองของเพลง อีกทั้งมันยังเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่าย คิดค้นง่ายด้วย ทำให้เครื่องดนตรีประเภทตีมีเยอะมาก เครื่องดนตรีไทยก็มีเยอะเช่นกัน เพื่อเป็นการแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน จึงแบ่งประเภทเครื่องตีตามวัสดุที่ทำขึ้น แบ่งออกได้ 3 กลุ่มดังนี้ เครื่องดนตรีไทยทำจากไม้ ไม้เป็นวัสดุอย่างแรกที่คนไทยเรารู้จัก นำมันมาเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันรวมถึงเครื่องดนตรีด้วย เครื่องดนตรีไทยทำจากไม้ ยกตัวอย่างเช่น กรับคู่ ไม้ท่อนขนาดเล็ก 2 ท่อนเพื่อกำหนดจังหวะวิธีการเล่นก็จับทั้งสองท่อนไว้บนมือเดียวกัน จากนั้นก็ขยับมือเข้าหากันเพื่อให้เกิดเสียง สองระนาดเอกทุ้ม เครื่องดนตรีชิ้นนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ แนวคิดต้องการสร้างตามแบบระนาดเอก สามระนาดเอก เครื่องดนตรีนี้ถือว่าเป็นพระเอกของระนาดด้วยกัน เครื่องดนตรีที่สร้างจากไม้เป็นแผ่นเล็กต่อเนื่องกันเป็นแพ (เรียกว่า ราง) ไล่ระดับเสียงจากทุ้มไปแหลม จากนั้นก็แขวนกับฐานรอง มีไม้สำหรับตีเพื่อให้เกิดเสียง เครื่องดนตรีไทยทำจากโลหะ เมื่อเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้น วิวัฒนาการพัฒนาจากทรัพยากรก็มากขึ้นไปด้วย จากไม้เข้าสู่ความแข็งแกร่งของเหล็ก เรานำเหล็กมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีไทยหลายอย่างหนึ่ง ระนาดเอกเหล็ก สอง…