temple_land

สิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ของไทย

  สิ่งก่อสร้างโบราณนับว่าเป็นศิลปะที่สร้างโดยฝีมือของมนุษย์แล้วออกมาในรูปแบบที่สวยงาม และมั่นคงเป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมกัน ซึ่งลักษณะของสิ่งก่อสร้างโบราณเหล่านี้มีแตกแยกออกไปต่างวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างของไทยเรามีโบราณสถานสำคัญดังนี้ 1.เจดีย์ มีอายุนับพันปีวัสดุที่ใช้สร้างขึ้นมานั้นมีอิฐ ความคงทนนั้นก็ถือว่าดีและไม่เก็บความร้อนอีกด้วยลักษณะโดยรวมของเจดีย์จะมียอดที่แหลมเป็นเอกลักษณ์มีฐานเป็นวงกลมบ้างก็มีทางเข้าให้สามารถเข้าชมภายในได้ ในยุคก่อนนั้นช่างฝีมือมีความสามารถที่จะก่อสร้างเจดีย์ได้อย่างแข็งแรงจนทุกวันนี้ เราจะเห็นว่ามันยังคงอยู่มาอย่างยาวนานแล้วมีการซ่อมแซ่ให้เหมือนเดิม เพราะอิฐสามารถผลิตได้ง่ายมากกว่าสมัยก่อน เด็กรุ่งใหม่จึงบูรณะให้ยังคงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นั้นเอง สำหรับเจดีย์นั้นถูกจัดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นถ้าคุณได้ไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้ควรช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้เจดีย์อยู่คู่กันคนไทยไปตลอดกาล 2.วัด สถานที่ประกอบพิธีสำคัญหลายอย่าง ลวดลายภายนอกนั้นจะไม่เหมือนกับเจดีย์รูปทรงจะเหมือนบ้าน พร้อมมีลายที่สลักสวยงามชวนมอง นอกจากนี้ยังมีศาลาเล็กๆ ให้แขกเข้ามานั่งชมวิวบริเวณวัด ภายในก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เพื่อให้ผู้นับถือเคารพเข้ามากราบไหว้ วัดแต่ละที่จะออกแบบมาไม่เหมือนกัน บ้างที่จะมียักษ์ หนุมาน พระราม เป็นตัวละครวรรณคดีของไทยโดยจะบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้คนที่เข้ามาชมได้รับรู้ถึงวรรณคดีเหล่านี้ในรูปการแบบแกะสลัก โบราณสถานเป็นสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ภายใต้อิฐปูนทรายนั้นได้สร้างเรื่องราว ให้คนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนได้อย่างยาวนาน ลองคิดดูว่าถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้พวกเราคงไม่รู้หรอกว่าต้นกำเนิดหรือการพัฒนาการต่อสู้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นเป็นอย่างไร ศิลปะที่แสดงออกทางกำแพงเป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก แล้วกลายเป็นมรดกที่ตกทอดมาหลายต่อหลายรุ่นอีกด้วย

song_thai

เครื่องดนตรีไทยแต่ล่ะประเภท

  เครื่องดนตรีไทยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประเพณีของไทยมาอย่างช้านาน เสียงดนตรีที่ออกมาจากเครื่องเล่นแต่ละอย่างจะมีความไพเราะ แล้ววิธีการเล่นจะไม่เหมือนกัน ถึงอย่างไรแล้วด้วยจำนวนเครื่องเล่นที่เยอะ ทำให้มีการแยกออกมาเป็น 4 แบบ ด้วยกัน 1.เครื่องดีด ที่มีลักษณะเหมือนกีต้าร์ในสมัยนี้ ตัวกระจายเสียงจะเป็นเหมือนกับกะโหลกมีก้านจับที่ยาว มีสายเอ็น 4 สายขึงระหว่างกะโหลกกับปลายก้าน ตรงส่วนของปลายก้านจะมีที่บิดสำหรับปรับแต่งเสียงตามที่ต้องการ ในส่วนของกะโหลกจะให้เสียงสะท้อนที่ฟังได้อย่างชัดเจน การจับเพื่อทำการดีดนั้นจะมือขวาดีดเส้นเอ็นที่ตรึงเอาไว้ ส่วนมือซ้ายกดทับเส้นเพื่อต้องการเส้นเสียงที่ต้องการ ซึ่งจะต้องกดทับเส้นด้วยมือซ้ายก่อนทำการดีดด้วยมือขวาเพื่อทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะ สำหรับเครื่องดีดนี้ได้ชื่อตามภาษาไทยว่า “จะเข้” ก่อนจะทำการดีดนั้นจะตั้งจะเข้ในแนว 45 องศา อุปกรณ์การดีดนั้นจะใช้ไม้งาช้างในการดีด ในปัจจุบันได้นำเอากระดูกสัตว์มาทำเป็นอุปกรณ์ในการดีดได้อีกด้วย 2.เครื่องสี เป็นอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียง ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เรียกว่า “ซอ” มีรูปร่างที่ไม่ต่างจาก “จะเข้” แต่ตัวที่ทำให้เกิดเสียงกับเส้นเอ็นนั้นมีจำนวนไม่เหมือนกัน ซอจะมีจำนวนเส้นเอ็น 3 สายด้วยกันก้านจะมีความยาวที่สั้น ด้านปลายจะมีที่บิดปรับเสียงอยู่ 3 อัน ส่วนอุปกรณ์ในการสีนั้นจะใช้คันชัก ที่สายที่ใช้สีจะทำจากหางม้าจะมีความเหนียวแล้วขาดยาก การเล่นผู้เล่นจะตั้งซอในลักษณะ 90 องศามือซ้ายจับไปที่ซอมือขวาจับไปที่คันชัก ซอนั้นมีแยกออกได้อีก 2 ชนิดด้วยกันคือ ซอด้วง และซออู้…