fashionartmusics-

เครื่องแต่งกายโขนหนุมานหรือโขนลิง

เครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงโขนเป็นเครื่องแต่งกายแบบยืนเครื่อง ซึ่งจำลองจากเครื่องแต่งกายพระมหากษัตริย์สมัยโบราณ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายมนุษย์ เช่น เทวดา พระ นาง ฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการแต่งตัวแบบฝ่ายลิงหรือที่เราเรียกว่าหนุมานนั่นเอง เครื่องแต่งกายโขนลิงมีดังนี้ สนับเพลา ผ้าพอก เสื้อ ภูษาหรือผ้านุ่ง ห้อยข้างหรือชายแครง ห้อยหน้า ชายไหว หางลิง ผ้าปิดก้น รัดสะเอว ผ้าดิบ ปั้นเหน่งหรือเข็มขัด สังวาล ทับทรวงหรือสร้อย กรองศอ ข้อเท้าหรือผ้าที่ใส่ข้อเท้า หัวโขน (หัวหนุมาน) มีวิธีการสวมใส่เครื่องแต่งกายดังนี้ ลำดับแรกใส่สนับเพลา จากนั้นนำผ้ามาโพกตรงสะโพกทั้งสองข้าง หลังจากนั้นใส่ผ้าสำหรับบริเวณข้อเท้าแล้วเย็บให้เรียบร้อย นุ่งผ้านุ่งที่เตรียมไว้ การจับชายผ้านุ่งทั้งสองข้างให้เท่ากัน แล้วพับชายผ้าขนาดพอประมาณ พับสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆ จนถึงตัวของนักแสดงหรือผู้ที่สวมนั่นเอง หลังจากนั้นหันมาจับจีบผ้านุ่งทางด้านหลังของผู้แสดง จะจับผ้านุ่งให้ได้ 3 จีบด้วยกัน จีบแรก วัดจากชายผ้าด้านล่างขึ้นมาสองคืบ แล้วจากนั้นวัดชายผ้าที่ 2และ 3…

fashionartmusic

เครื่องแต่งกายโขนที่แสดงเป็นฤๅษี

การแสดงโขน ถือว่าเป็นการแสดงรูปแบบหนึ่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมของชาวไทยมานาน โดยในอดีตนั้นจะมีเพียงกษัตริย์ รวมไปจนถึงเจ้านายผู้มีศักดิ์สูงส่งเท่านั้นที่จะสามารถชมการแสดงโขนได้ แต่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนในระดับใดก็สามารถที่จะดูการแสดงโขนได้ ซึ่งหลายครั้งที่เราชมการแสดงโขนนอกจากความสนุกสถานของตัวละคร ความสนุกสนานของเนื้อเรื่องแล้ว สิ่งที่สะดุดตาของใครหลายๆ คน ก็คือเครื่องแต่งกายนั่นเอง เครื่องแต่งกายของโขนนั้นมีความสำคัญมาก เพราะไม่ใช่ว่าอยู่ๆ นักแสดงจะสวมชุดอะไรออกไปแสดงก็ได้ เครื่องแต่งกายคือ ส่วนสำคัญมากที่จะทำให้เราเห็นว่าผู้แสดงที่แต่งตัวแบบนี้นั้นคือผู้ที่แสดงโขน โดยสัญลักษณ์ที่เราสามารถจะสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือหัวโขนนั่นเอง การแต่งตัวละครหลักของการแสดงโขนนั้นมีอยู่ 4 ตัวหลัก คือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิงและตัวเบ็ดเตล็ด ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีเครื่องแต่งกายที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบทบาท ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงการแต่งกายของฤๅษีกัน ซึ่งฤๅษีนั่นจัดอยู่ในกลุ่มของตัวเบ็ดเตล็ด โดยตัวเบ็ดเตล็ดนั้นจะไม่ได้มีเครื่องแต่งกายที่มากมาย อย่างเช่นตัวหลักอย่างตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ที่มีเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างเป็นแบบแผน แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเบ็ดเตล็ดจะต้องยึดเป็นหลักก็คือหัวโขนนั่นเอง โดยหัวโขนของฤๅษีก็จะเป็นหัวซึ่งเป็นหมวกฤๅษี ที่เราเห็นกันทั่วไปในการแสดงโขน ในส่วนของชุดก็จะเป็นชุดฤๅษี ซึ่งเป็นลายเสือ อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆ ในส่วนของหัวโขน ที่เป็นหน้าฤๅษีมีความแตกต่างกันออกไปในหลากหลาบรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความต่างของสี บางครั้งจะมีหน้าสีทอง บางเป็นสีลิ้นจี่แดง สีม่วง สีกลีบบัว สีเนื้อ สีจันทร์ เป็นต้น นอกจากสีแล้วก็จะมีส่วนของจอนหู…

มาทำความรู้จักกับตัวพระในนาฏศิลป์โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ของไทยที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มาของคำว่าโขนนั้นมาจากใดไม่ทราบแน่ชัด แต่ที่เป็นหลักฐานปรากฏให้เห็นเป็นตัวหนังสือก็คืออยู่ในวรรณกรรมเรื่องลิลิตพระลอ ตอนหนึ่งว่า “ขยายโรงโขนโรงรำ ทำระทาราวเทียน” อีกทั้งมีบันทึกอยู่ในหนังสือของต่างประเทศโดยบรรยายถึงโขนว่า เป็นศิลปะที่งดงามของไทยตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแสดงโขนนั้นมีการประยุกต์มาจากละครใน โดยเปลี่ยนแปลงที่ทำนองเพลง ท่ารำ และตัวแสดงที่มีเพิ่มขึ้น เรียกได้ว่าโขนเป็นการนำเอาศาสตร์และศิลป์จากศิลปะหลายแขนงมารวมกัน เช่น นำการแต่งตัวบางอย่างมาจากชักนาคดึกดำบรรพ์ ท่ารำในการต่อสู้ ตลอดจนท่าไหว้ครูมาจากกระบี่กระบอง เป็นต้น การแสดงโขนนั้นผู้แสดงจะมีหัวโขนมีลักษณะตามตัวที่ตนเล่นสวมครอบคลุมจากหัวจนถึงคอ บริเวณดวงตาจะเจาะรูไว้เพื่อให้มองเห็น แล้วแสดงการร่ายรำตามบทบาทที่ตนได้รับ โดยตัวละครในโขนนั้นจะมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ พระ นาง ยักษ์ และตัวลิง ซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับตัวพระในโขนกันว่ามีบทบาท เสื้อผ้าการแต่งกายอย่างไรบ้าง                           ตัวพระ เป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ทั้งหญิงชาย รวมไปถึงเหล่าเทพเทวา เช่น พระอิศวร…

song-thai

เพลงไทยแบ่งออกเป็นหลายประเภท และหลายรูปแบบ

เพลงไทยคือเพลงที่แต่งขึ้นมาตามแนวดนตรีไทย มีลีลาในการขับร้องและบรรเลงในแบบของดนตรีไทย เฉพาะเพลงและแตกต่างจากเสียงเพลงของประเทศอื่นๆ เพลงไทยเดิมจะเน้นประโยคส้นแต่จังหวะเร็วเป็นหลัก ในส่วนใหญ่ได้มีต้นกำเนิดมาจากเพลงบ้านๆ หรือเพลงประกอบงานต่างๆเพื่อให้ความบันเทิงสนุกสนาน ในเวลาต่อมาจึงอยากได้เพลงสนุกสนานเป็นเพลงขับร้องจึงประกอบอยู่ในการแสดงละคร จึงจำเป็นต้องคิดทำนองขึ้นมาและมีการปรับปรุงจังหวะเพลงให้ช้าลงจากที่เร็วเกินไปก็อยู่ในจังหวะพอดีหรือปานกลาง เพื่อเหมาะสมกับนักร้อง ประเภทของเพลงไทยแบ่งออกเป็นหลายจำพวกคือ เพลงสำหรับบรรเลงดนตรีล้วนๆ ซึ่งไม่มีการขับร้องเลยเราซึ่งแนวนี้จะใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ เพลงโหมดรงเพลงหน้าพาทย์ สำหรับการแสดงฟ้อนรำต่างๆ เพลงสำหรับขับร้อง คือเพลงซึ่งมีนักร้องและดนตรีประกอบเรียกว่าร้องส่งดนตรี เช่นเพลงประกอบขับเสภา เพลงร้องส่งเพื่อฟังไพเราะทั่วไปส่วนมากจะเน้นเพลงเถากับเพลงตับ เพลงประกอบการรำคือ เพลงร้องตามบทบาทของตัวละคร ให้ผู้รำได้ทำการแสดงอารมท่าทางต่างๆออกมาตามเนื้อเพลง โดยลักษณะเพลงไทยประเภทต่างๆสามารถแบ่งออกได้หลายจำพวกมาก คือ เพลงชั้นเดียว คือเพลงที่มีจังหวะเร็วหรือเรียกว่าเพลงเร็ว จะสังเกตได้จากเสียงฉิ่ง ปกติแล้วเราสามารถนำฉิ่งมาตีให้จังหวะเพลงได้ เพราะการตีฉิ่งสามารถทำจังหวะของเพลงได้ ซึ่งเพลงชั้นเดียวสามารถสังเกตได้จากการร้องเอื้อนน้อยหรือก็ไม่มีการร้องเอื้อยเลย ซึ่งเพลงชั้นเดียวสามารถประกอบการแสดงมหรสพต่างๆ เพลงสองชั้น คือเพลงที่มีจังหวะปานกลาง ไม่ช้าหรือไวจนเกินไปซึ่งในส่วนใหญ่เป็นเพลงสั้นๆที่มีเนื้อร้องไม่เยอะนัก โดยมีความยาวของเพลงยาวกว่าเพลงชั้นเดียวหนึ่งเท่าตัว หรือสังเกตจากเสียงฉิ่ง ช่วงการแบ่งจังหวะนั้นเอง เพลงสามชั้น คือ ต้องใช้เวลาบรรเลงกับขับร้องนานกว่าเพลงอื่นๆ หรือสังเกตเสียงฉิ่งในช่วงระหว่างเสียงฉิ่งกับฉาบห่างกันมาก ทำนองการร้องเพลงซึ่งร้องเพลงเอื้อนยาวๆ เพลงสามชั้นจะใช้ร้องในงานต่างๆ เพลงเถา คือเพลงขนาดยาวที่มีเพลง 3 ชนิดติดต่ออยู่ในเพลงเดียวกัน โดยการบรรเลงเพลงสามชั้นก่อน เป็นเพลงสองชั้น ลงมาจนถึงเพลงชั้นเดียวเรียกว่าเพลงเถา ยกตัวอย่างเช่น…

thai-unifrom

ชุดประจำชาติไทยได้รับความนิยมระดับโลก

เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของไทยไม่เป็นรองใครในเวทีการประกวดต่างๆ ซึ่งประเทศไทยได้มีชุดประจำชาติของสาวงามทั้งหลายที่ได้ไปประกวดในเวทีต่างๆ เครื่องแต่งกายประจำชาติที่มีราคาแพงต้องถูกออกแบบมาเพื่อคนสวยๆ และคู่ควร สามารถเห็นได้จากการเปิดตัวตามงานต่างๆ หรือจัดประกวดชุดแต่งกายประจำชาติขึ้นมานั้นเอง โดยสามารถเห็นได้ว่าเครื่องแต่งกายของคนไทยมีความงดงามขนาดไหนและคู่ควรกับคนที่ใส่มากแค่ไหน แต่ละชุดออกแบบมาเพื่อให้คนๆ หนึ่งได้ใส่ เพื่อนำไปแสดงต่อผู้คนภายในงาน เพียงแค่ชุดประจำชาติไทยก็สามารถโด่งดังได้เป็นธรรมดา   เครื่องแต่งกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการสวมใส่ คงไม่พ้นชุดเที่ยวธรรมดาแต่ถ้าอยู่บนเวทีแล้ว เสื้อผ้าธรรมดาอาจเป็นสิ่งสำคัญเลยก็ได้ เนื่องจากบนเวทีการประกวดนางงามต่างๆ ได้ทำการออกแบบชุดประจำชาติขึ้นมาสำหรับนางงามที่ไปประกวดเพื่อประเทศของเรา โดยต้องดูบุคคลลิคของสาวงามก่อนว่าสามารถใส่ชุดแนวไหนได้ เพราะบุคลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งถ้าทำชุดขึ้นมาก่อนแล้วรอสาวงามใส่อาจเป็นปัญหาใหญ่ ขั้นตอนในการออกแบบชุดประจำชาติต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากถึงออกแบบได้แต่ละแบบเพื่อให้ผู้สวมใส่ดูโดดเด่นเป็นที่สะดุดตาของใครหลายๆคน  แนวความคิดถูกออกแบบตามความเหมาะสมของรูปแบบงานแต่สำหรับไทยแล้วจุดเด่นของเมืองไทยที่ชาวต่างชาตินึกถึงคืออะไร  ถ้ามาไทยแล้วต้องคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกซึ่งเหตุผลพวกนี้คือสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวของคนออกแบบ เพราะถ้ามาเมืองไทยแล้วสิ่งแรกที่ต่างชาติมองคือ รถตุ๊กๆ เรือหางยาว การฟ้อนรำ และวัฒนธรรมไทยอีกหลายอย่าง   จึงเป็นความคิดขึ้นมาว่าเราควรออกแบบแนวไหนที่มองแล้วรู้เลยว่าประเทศไทย โดยชาติไทยมีความลงตัวจากศิลปะการแสดงต่างๆ โดยมีเทคนิคการต่อสู้ มวยไทย เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยซึ่งการออกแบบเสื้อผ้าพวกนี้ควรนำไปเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว จุดประสงค์ในการออกแบบเพื่อความสวยงามและโปรโมทสิ่งที่เรานำไปขายคือความเป็นไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก เครื่องแต่งกายถูกออกแบบให้เข้ากับคนใส่และไม่ลุ่มล่ามจนเกินไปต่อผู้ใส่ เพื่อความสะดวกในการเดินหรือแนะนำชุดต่างๆไป ควรนำเสนอชุดที่นักออกแบบภูมใจนำเสนอออกมาให้ดี เขาจะได้เข้าใจเรามากขึ้นและให้คะแนนความสวยงามของชุดได้ดีกว่าเดิม ซึ่งเราควรภูมใจชุดประจำชาติจิของเรามากที่สุด

red-song

เพลงไทยประกอบหลายรูปแบบ

เพลงไทยประกอบไปด้วยจังหวะเร็วและช้าในดนตรีไทยไม่ได้มีกำหนดให้เป็นกฎเกณฑ์เหมือนดนตรีตะวันตก เพียงเป็นการตกลงร่วมกันในกลุ่มนักร้องว่าแนวเพลงของเรา ว่าแต่ละเพลงนั้นต้องเล่นให้ช้าเร็วเพียงใด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าในบางครั้งเพลงเดี่ยวกันแต่บรรเลงโดยนักร้องหรือนักดนตรีต่างวงซึ่งสามารถออกความคิดเห็นและเสนอแนวทางของเพลงไทยได้หมดเพียงแค่คุณออกความคิดเห็นมาเท่านั้น ดังนั้นเพลงเดียวแต่สามารถนำไปรีมิกต์เป็นแนวดนตรีหลายๆเพลงได้หมดตามแนวของนักร้องเอง โดยในเพลงไทยมีการแบ่งออกเป็นสามระดับซึ่งแบ่งออกเป็นตามความสันยาวของเพลง คือ อัตราจังวะชั้นเดียว อัตราจังหวะ 2 ชั้น โดยมีจำนวนห้องเพลงเป็นสองเท่าของชั้นเดียว อัตราจังหวะสามชั้น มีจำนวนห้องเพลงเป็นสองเท่าของสองชั้นหรือเท่าของชั้นเดียว โดยความสั้นยาวของเพลงไทยเมื่อเล่นต่อเนื่องจึงมีผลให้การบรรเลงเกิดความช้าเร็วไปตามดนตรีของเพลง ทำนองของเพลงที่มีสามจังหวะชั้นจะบรรเลงช้า เพลงที่มีจังหวะสองชั้นจะบรรเลง ปานกลาง ส่วนจังหวะเดียวจะบรรเลงเร็ว สามารถสังเกตจังหวะของเพลงไทยได้จากเครื่องดนตรี โดยเสียงจาก ฉิ่ง กลอง ให้จังหวะคือ จังหวะหน้าทับ ซึ่งปรากฏในแต่ละห้องเพลงเป็นสิ่งสำคัญ ได้มีการแบ่งห้องเพลงออกเป็นคู่ โดยในหนึ่งชุดหรือหนึ่งแถวจะมีด้วยกันแปดห้องหรือสี่ห้องแต่ละห้องมีด้วยกันสี่จังหวะแต่ละจังหวะคือหนึ่งตัวโน้ต ดังนั้นเสียงของฉิ่งและกลองมีอยู่ในเพลงทุกเพลงแต่ละอัตราจังหวะ ทำนองเพลงไทยทุกเพลงจะใช้ทำนองหนึ่งเป็นทำนองหลักในการบรรเลง ซึ่งการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยบางเพลงเป็นสิ่งสำคัญต่อวงอย่างมาก โดยเครื่องดนตรีของแต่ละเครื่องมีความสำคัญอยู่ในตัวเองมาก เป็นเสียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้บทเพลงออกมามีความไพเราะไม่เหมือนใคร สำหรับวงปี่พาทย์ ผู้ที่บรรเลงทำนองหลักคือ ฆ้องวงใหญ่ ส่วนเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก็จะเล่นไปตามจังหวะเพลง การแปรเพลงหรือเปลี่ยนทำนองหลักดังกล่าว เป็นการเพิ่มรูปแบบแนวดนตรีของเพลงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของวงดนตรีมาตราเสียงคือระดับความสูงต่ำของเสียง ดนตรีไทยมีด้วยกัน 7 ชั้นหรือ 7 เสียง เทียบได้กับเสียงดนตรีสากลจึงมีข้อแตกต่างคือ แค่ละขั้นเสียงในดนตรีไทยมีความห่างของเสียงเท่ากันตลอดทั้ง 7 ขั้น แต่ดนตรีสากลมีความห่างขั้นและครึ่งเสียง จึงเป็นเหตุให้ไม่สามรถเล่นคู่กับดนตรีสากลได้เพราะความห่างของเสียงต่างกันอย่างมาก…

paint_thai

วาดรูปศิลปะแบบไทย

ศิลปะการวาดรูปเป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีคนชื่นชอบในการวาด รูปถือว่าเป็นส่วนที่บอกถึงอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน จิตกรส่วนใหญ่มีน้อยเพราะคนที่ทำอาชีพนี้ถ้าไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะโด่งดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักได้ ในความเป็นจริงการเข้ามาของศิลปะบนแผ่นกระดาษนั้นเกิดขึ้นมาเป็นเวลามานานมากแล้วได้มีนำมาลงในวิชาเรียนตามสถานที่ต่างๆ เด็กส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายเมื่อได้ใช้จิตนาการที่ตัวเองมีในการวาดรูป ทำให้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลียนแบบได้ แล้วนี้และคือข้อเด่นของรูปภาพที่ยากจะเลียนแบบให้เหมือนกันทั้งหมด นักจิตรกรสมัยก่อนมีความสามารถที่ยากจะทำได้หลายอย่างด้วยกัน นั้นเพราะสมัยนั้นพึ่งจะริเริ่มการวาดรูปขึ้นมาเปรียบเหมือนของใหม่ที่คนไม่เคยเห็นมาก่อน รูปสมัยก่อนจึงมีราคาที่แพงและไม่สามารถประเมินค่าได้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากการวาดภาพบนกระดาษมาเป็นบนกำแพงจนกลายเป็นภาพที่เห็นได้อย่างยาวนาน อีกรูปแบบของศิลปะนั้นก็เห็นจะเป็นการเพ้นท์หรือสักตามร่างกายที่มีความสวยงามลวดลายที่ตัวเองชอบได้ถูกนำมาลงบนผิวหนัง และไม่สามารถลบได้ ทำให้คนบางส่วนมีความชื่นชอบแล้วยังคงอยู่ได้ในสมัยนี้ ศิลปะเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดตามกาลเวลาอย่างแท้จริง ในโลกแห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ดูเหมือนว่างานศิลปะจะเป็นสิ่งหนึ่งบนโลกที่ไม่เปลี่ยน เพราะจิตนาการนั้นเองที่ทำให้สิ่งนี้อยู่ได้จนไม่มีวันศูนย์สลายไป

monk_thai

รูปปั้นไทยดังประดับโลก

รูปปั้นเป็นศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่น่าเคารพนับถือจนเป็นที่ยกย่องให้คนรุ่นหลังรู้ถึงประวัติที่เกี่ยวกับคนในรูปปั้นได้ การปั้นนั้นจะต้องใช้เวลาและความละเอียดยิ่งรายละเอียดเยอะก็ต้องใช้เวลามากขึ้นอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันการปั้นนั้นจะใช้ดินในการทำแต่ในปัจจุบันได้ใช้ปูนที่มีความคงทนแข็งแรงมากกว่าในการปั้นจะต้องทำให้เสมือนกับตัวจริงมากที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้เหมือนมากที่สุดเห็นจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งทำมาจากขี้ผึ้งจริงๆ ในประเทศไทยเราจะเห็นเป็นพระพุทธรูปที่มีการกราบไหว้จากพุทธประชาขนเป็นที่ยึดมั่นในศาสนา นอกจากรูปปั้นทางศาสนาแล้วยังมีรูปปั้นแบบอื่นอีกด้วย เช่น มังกร พญานาค ฯลฯ ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่หลายคนนับถือ แล้วเชื่อว่าจะนำอำนาจและโชคลาภมาให้ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหน นับจากนี้คงยอมรับได้อย่างหนึ่งว่าศิลปะของรูปปั้นมีความสำคัญสำหรับคนที่ชอบแล้วยังเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจได้เป็นอย่างดี นอกจากการใช้ดินในการปั้นแล้วยังมีน้ำแข็งที่สามารถนำมาใช้ในการปั้นได้เช่นกัน แต่ด้วยความเป็นของเหลวทำให้ต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจึงมีข้อจำกัดเรื่องอุณหภูมิ ส่วนดินนั้นก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากแล้วเป็นที่นิยมนำมาใช้ปั้นมากที่สุด อาชีพนี้ต้องใช้ความละเอียดเพื่อทำให้มีความสมจริงมากแล้วยังต้องมีความแข็งแรงอีกด้วย ในเรื่องของรายได้นั้นก็ต้องดูขนาดรูปปั้นเพื่อที่จะได้ตีราคาได้ถูกต้อง ในประเทศไทยมีนักปั้นระดับโลกอย่าง อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในต่างแดนจนมีคนรู้จักมากมาย แล้วมีคนต่างประเทศจ่ายให้ปั้นโดยการให้เหล็กในการปั้นอีกด้วย ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้เลยทีเดียว นับตั้งแต่คนไทยไปโชว์ผลงานให้คนต่างชาติรู้จักก็ทำให้ต่างชาติหันมายอมรับถึงฝีมือคนไทยอย่างมาก ส่วนเงินที่ได้รับจากอาชีพนักปั้นนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามชื่อเสียงของคนปั้นอีกด้วย ถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับใครที่อยากหาอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะอาชีพนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแต่อย่าลืมว่าไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนั้นก็ไม่ควรไปเดือดร้อนใครแล้วทำด้วยความสุขจะทำให้เราสามารถอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้เป็นเวลานานแน่นอน

art_thai

โขนวัฒนธรรมนาฏศิลป์ชั้นสูง

ประเทศไทยมีศิลปะที่ทั่วโลกต่างรู้จักแล้วเป็นที่ชื่นชมอย่างมาก บ้านทรงไทยเป็นอีกมรดกไทยมีความสวยงามเรื่องแกะสลักกำแพงหรือรูปปั้นตามสถานที่ต่างๆ ล้วนมีที่มาที่ไปแล้วยังคงอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ลูกหลานที่เกิดขึ้นมาได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยในสมัยก่อนอีกด้วย ผมเองได้ไปดูการแสดงโขนที่หาดูได้ยากมากในสมัยนี้ อาจจะเป็นเพราะคนที่สนใจนั้นมีจำนวนที่น้อยแล้วไม่มีการเผยแพร่เท่าที่ควรจึงทำให้ทุกวันนี้ผมเองไม่รู้จักเรื่องนี้เลยถ้าไม่ไปศึกษาด้วยตัวเองโรงเรียนที่สอนมาไม่ได้บอกอะไรรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับเรื่องของโขน ผมเลยค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองว่าโขนมีตัวละคลหลักได้แก่ 1.ตัวพระ  มีลักษณะบุคลิกที่ดูสง่างามน่าเคารพนับถือรูปโครงหน้าทรงไข่รูปร่างองอาจหน้าตาแลดูเป็นคนใจดี 2.ตัวนาง มีลักษณะที่เรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยนน่าสนใจชวนดึงดูดมีความอ่อนไหวของอารมณ์ เหมือนดีใจหรือเสียใจจะแสดงออกมาด้วยการฟ้อนเล็บ 3.ตัวยักษ์ มีลักษณะของความดุดันร่างกายแข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่ท่าทางน่าเกร็งขามยามโกรธจะกระทืบเท้าเสียงดัง 4.ตัวลิง มีลักษณะกระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งร่างกายมีความอ่อนตัวคล่องแคล่วว่องไวตามธรรมชาติของลิง ส่วนการฝึกซ่อมนั้นใช้เวลานานหลายปีเช่นกัน โขน คือการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเพียงแค่การแสดงท่าทางก็สามารถเข้าใจได้ว่าตัวละครแสดงอารมณ์ยังไง ถึงอย่างไรโขนก็เป็นความภูมิใจของประเทศไทยที่ได้รับการสืบทอดมาจนทุกวันนี้แต่เด็กไทยจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน แล้วสิ่งเหล่านี้ควรมีการปลูกฝังให้คงอยู่ต่อไป เพราะเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดกันมาแล้วตัวละครเหล่านี้มาจากประวัติศาสตร์ที่มีการเล่นขานกันมาเป็นเวลานาน จึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะนำมาเผยแพร่ให้ต่างชาติได้รู้ถึงโขนว่าเป็นศิลปะการแสดงระจำชาติ และเป็นมรดกประจำชาติไทยอีกด้วย

temple_land

สิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ของไทย

  สิ่งก่อสร้างโบราณนับว่าเป็นศิลปะที่สร้างโดยฝีมือของมนุษย์แล้วออกมาในรูปแบบที่สวยงาม และมั่นคงเป็นวัตถุที่สามารถจับต้องได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับชมกัน ซึ่งลักษณะของสิ่งก่อสร้างโบราณเหล่านี้มีแตกแยกออกไปต่างวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างของไทยเรามีโบราณสถานสำคัญดังนี้ 1.เจดีย์ มีอายุนับพันปีวัสดุที่ใช้สร้างขึ้นมานั้นมีอิฐ ความคงทนนั้นก็ถือว่าดีและไม่เก็บความร้อนอีกด้วยลักษณะโดยรวมของเจดีย์จะมียอดที่แหลมเป็นเอกลักษณ์มีฐานเป็นวงกลมบ้างก็มีทางเข้าให้สามารถเข้าชมภายในได้ ในยุคก่อนนั้นช่างฝีมือมีความสามารถที่จะก่อสร้างเจดีย์ได้อย่างแข็งแรงจนทุกวันนี้ เราจะเห็นว่ามันยังคงอยู่มาอย่างยาวนานแล้วมีการซ่อมแซ่ให้เหมือนเดิม เพราะอิฐสามารถผลิตได้ง่ายมากกว่าสมัยก่อน เด็กรุ่งใหม่จึงบูรณะให้ยังคงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นั้นเอง สำหรับเจดีย์นั้นถูกจัดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นถ้าคุณได้ไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้ควรช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้เจดีย์อยู่คู่กันคนไทยไปตลอดกาล 2.วัด สถานที่ประกอบพิธีสำคัญหลายอย่าง ลวดลายภายนอกนั้นจะไม่เหมือนกับเจดีย์รูปทรงจะเหมือนบ้าน พร้อมมีลายที่สลักสวยงามชวนมอง นอกจากนี้ยังมีศาลาเล็กๆ ให้แขกเข้ามานั่งชมวิวบริเวณวัด ภายในก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่เพื่อให้ผู้นับถือเคารพเข้ามากราบไหว้ วัดแต่ละที่จะออกแบบมาไม่เหมือนกัน บ้างที่จะมียักษ์ หนุมาน พระราม เป็นตัวละครวรรณคดีของไทยโดยจะบอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้คนที่เข้ามาชมได้รับรู้ถึงวรรณคดีเหล่านี้ในรูปการแบบแกะสลัก โบราณสถานเป็นสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ภายใต้อิฐปูนทรายนั้นได้สร้างเรื่องราว ให้คนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อนได้อย่างยาวนาน ลองคิดดูว่าถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้พวกเราคงไม่รู้หรอกว่าต้นกำเนิดหรือการพัฒนาการต่อสู้ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นเป็นอย่างไร ศิลปะที่แสดงออกทางกำแพงเป็นศิลปะที่หาดูได้ยาก แล้วกลายเป็นมรดกที่ตกทอดมาหลายต่อหลายรุ่นอีกด้วย