ชุดไทยและการประยุกต์ใช้ในทางแฟชั่น

Thai-fashion-dress

ชุดไทยถือเป็นชุดที่แม้คนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะของการแสดงออกถึงความเป็นชาติไทย แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าด้วยวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงความเป็นตะวันตกได้เข้ามาสู่ประเทศมากขึ้นทำให้ชุดไทยก็ค่อยๆ คลายความนิยมไปด้วยยิ่งในยุคสมัยนี้หากไม่ใช่งานเทศกาล งานพิธีหรือกฎเกณฑ์เชิงบังคับว่าควรใส่ก็จะเห็นได้น้อยจริงๆ กับการแต่งกายด้วยชุดไทย

ทำความเข้าใจกับชุดไทย

ชุดไทยถือเป็นชุดประจำชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับเฉพาะตัวจากการออกแบบและการตัดเย็บอันแสนประณีตบวกกับความคิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย อันเกิดจากฝีมือของคนไทยที่โดดเด่นไม่เหมือนใครส่งผลให้เป็นสิ่งที่ดูแตกต่าง สวยงาม เป็นงานศิลปะที่หาใดในโลกมาเปรียบได้ยาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเองก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นชุดที่ได้รับความนิยมน้อยลงด้วยวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนให้ความนิยมในเทรนด์แฟชั่นของชุดจากต่างชาติมากกว่า นิยมนำมาสวมใส่มากกว่า กลายเป็นชุดที่ได้รับความนิยมน้อยลงไปโดยปริยาย แต่สิ่งที่น่าชื่นใจอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าจะไม่ค่อยได้สวมใส่ในชีวิตประจำวันกันมากนัก แต่ทว่าในเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆ เราก็ยังคงเห็นคนสวมใส่กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลวันลอยกระทง, วันพระ, ราตรี, งานเข้าเฝ้าต่างๆ เป็นต้น

Thai-fashion-dress-

การประยุกต์ชุดไทยเพื่อใช้ในทางแฟชั่น

อย่างไรก็ตามด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกทำให้คนไทยเองก็ต้องรู้จักนำเอาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วย ถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ความเป็นไทยสูญหายไป การเลือกเอาชุดไทยมาเพื่อใช้ในทางแฟชั่นจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ยังคงดำรงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่าชุดหลายๆ แบบเองได้มีการนำมาประยุกต์ให้เกิดความงดงามมากขึ้น ไม่ดูเป็นชุดที่สง่างามเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้รู้สึกว่าสามารถสวมใส่ให้เข้ากับยุคสมัยได้ เช่น การนำผ้าไหมมาออกแบบให้สีสันสดใส ตัดเย็บเป็นรูปทรงที่มีความทันสมัยมากขึ้น ใส่แล้วดูไม่เชยแต่กลับเป็นความสวยงาม กรนำผ้าฝ้ายที่สวมใส่สบายเหมาะกับสภาพอากาศร้อนแบบบ้านเรามาตัดเย็บด้วยเทรนด์แฟชั่นสมัยใหม่ก็ช่วยให้มีความน่าใส่มากยิ่งขึ้น การที่คนใส่ใจในชุดไทยจะทำให้ชุดไทยยังคงยืนหยัดได้อีกนาน